Regler


§ 1    När du publicerar material på www.slinga.nu, godkänner du att det publiceras enligt CC- BY-SA 2.0-licensen samt CC-BY-SA 3.0. Licensen medger att materialet återanvänds av andra så länge de krediterar källan samt att det används i en slutprodukt med samma rättigheter och skyldigheter för spridning. Till exempel kan material på www.slinga.nu publiceras på www.openstreetmap.org som använder licensen CC-BY-SA 2.0 för sitt material.

§ 2    Administrationen av www.slinga.nu förbehåller sig rätten att moderera innehållet på sidan genom att till exempel ta bort eller ändra i material. Administrationen behåller rätten att tolka reglerna som de finner är riktigt.

§ 3    Reglerna kan när som helst ändras.

§ 4    All publicering av material på www.slinga.nu ska följa svensk lag.

§ 5    I en kommentar ska gälla slingan i lokalen där kommentaren publiceras.

§ 6    Reklam och marknadsföring i kommentarer är ej tillåtet.

§ 7a    Ett företag eller anställda på företaget får inte lägga upp en slinga för sin egen lokal. Den ska läggas upp av en oberoende part.

§ 7b    En organisation eller företrädare för organisationen får inte lägga upp en slinga för sin egen lokal. Den ska läggas upp av en oberoende part.

§ 8    Det är inte tillåtet för ett företag eller en organisation att betygsätta sina egna slingor.

§ 9    Det är inte tillåtet att betygsätta en slinga utan att nyligen själv ha använt den.

§ 10    En slinga får max betygsättas en gång per person. Ytterligare kommentarer är däremot tillåtet så länge det finns något att tillägga.

§ 11    Personangrepp eller på andra sätt kränkande material är inte tillåtet.