Om Användarbetyg

Användare av sajten kan lämna synpunkter och ge ett allmänt betyg samt ange hur man upplever ljudstyrka och brus i slingan:

  • Allmänt betyg - Hur var totalupplevelsen av slingan? Fungerade det bra eller dåligt? Allmänt betyg ges på en skala från 1 till 5, där 1 är sämst och 5 är bäst.
  • Ljudstyrka - Ljudstyrka är hur starkt ljudet låter. Är ljudvolymen lagom hög? Eller är det kanske för svagt eller för lågt? Här används också en skala från 1 till 5, där 1 är lägst och 5 högst. Här är dock det bästa värdet 3 och inte 5.
  • Brus - Är ljudet störningsfritt eller är det mycket bakgrundsbrus från fläktar, elkablar mm? Här används en skala från 1 till 5 där 1 är det bästa (inget brus) och 5 är det sämsta (ohörbart pga allt brus)

Tänk på att olika personer hör olika. Så varje kommentar är en subjektiv bedömning utifrån varje persons upplevelse. Vid avläsning av medelvärdet för ljudstyrka är det extra viktigt att komma ihåg att även kolla på kommentarerna för att se på spridningen då höga resp. låga värderingar annars kan ta ut varandra.