Förbättrade kartfunktioner

2013-07-03 09:32

Kartan i listan över alla slingor samt i de avancerade resultaten har förbättrats så att det nu går att klicka på markörerna för att gå till den slingan.

För mobila användare så har kartan gjorts tillgänglig som en länk för att öppna den i hela webbläsaren. Använder du iOS, så kan du använda två fingrar för att zooma, medan i Android är webbläsaren mera begränsad i detta avseende och du måste använda zoom-kontrollen för att zooma.