Tillfälliga slingor

2013-06-30 10:47

Tidigare har ambitionen varit att enbart fokusera på fasta installationer där det finns en hyfsat god chans att slingan finns kvar när någon besöker lokalen längre fram.

Nu införs en kryssruta för tillfälliga slingor i formuläret för att lägga till en slinga. På så sätt kan även dessa slingor läggas in, men att du kan tydligt deklarera att det är sannolikt att slingan inte finns kvar framöver.

I nuläget inkluderas tillfälliga slingor i sökresultaten, men blir det ett problem att sidan svämmar över med inaktuella slingor så får vi ändra det så att det blir ett aktivt val att inkludera dem i resultaten.

Läs mer om tillfälliga slingor

En annan nyhet med dagens uppdatering är att det redan i resultatlistan indikeras om lånemottagare krävs samt vilken teknik som används. Är det en tillfällig slinga syns även det direkt i sökresultaten.